IMG_2180

Nama        : Febriani Rohmadhana

NRP           : 4112100021

Kelas         : 7

Dosen       : Hudan Studiawan

Jurursan : Teknik perkapalan

Email        : febriani.na.1221@gmail.com

Facebook: Febriani Rohmadhana

Advertisements